اطلاعیه ها و اخبار

موسسه بین المللی دانش ایرانیان شایسته

اطلاع رسانی

9  اسفند 1397

به اطلاع دانشجویان گرامی میرسانیم

توجه
آخرین تذکر برای دانشجویان مرکز جهت ایجاد حساب کاربری:
در صورتی که دانشجویان مرکز در سایت مجموعه حساب کاربری ایجاد نکنند تمامی عواقب عدم ایجاد حساب کاربری به عهده دانشجو می باشد.

اطلاع رسانی

9 بهمن 1397

به اطلاع دانشجویان گرامی میرسانیم کلاس مکالمه زبان انگلیسی (مدرس خانم مروتی) در مورخ 9 بهمن 1397 در ساعت 19 الی 20:30 کنسل می باشد.

اطلاع رسانی

8 بهمن 1397

به اطلاع تمامی کاربران گرامی میرسانیم از این پس تمامی اخبار مجموعه اعم از برگزاری کلاس ها،عدم برگزاری کلاس و… از طریق سایت مجموعه اعلام میگردد.

لازم به ذکر می باشد که تمامی دانشجویان مرکز می بایست به اطلاعیه های درج شد دقت فرمایند.

اطلاعیه مهم

6 بهمن 1397

به اطلاع تمامی دانشجویان گرامی میرسانیم در مورخ 21 بهمن 97 در روز یکشنبه کلاس های خانم مروتی (مکالمه زبان انگلیسی)تعطیل می باشد.

اطلاعیه

1 بهمن 1397

به اطلاع تمامی دانشجویان مرکز میرسانم میبایست در کوتاه ترین زمان ممکن به ایجاد حساب کاربری در وب سایت مجموعه اقدام نمایند.

لازم به ذکر می باشد تمامی اطلاعات داخل حساب کاربری می بایست تکمیل گردد.

درج و الصاق عکس الزامیست.